Jsme nejsilnějším opozičním klubem v zastupitelstvu Prahy 8, který má devět zastupitelů: Tomáše Němečka, Vlaďku Vojtíškovou, Michala Trníka, Ilonu Tůmovou, Václava Stránského, Danu Blahunkovou, Ondřeje Buršíka, Barboru Musilovou a Jana Šimberu. 8žije a PRAHA SOBĚ kandidovala v obecních volbách v roce 2022 jako sdružení nezávislých kandidátů a skončila třetí se 17 % hlasů.

Naše řady se však stale rozrůstají o nové lidi, o vás. Mezi námi jsou právníci, architekti, ekonomové, živnostníci, lidé se zkušenostmi z managementu, stejně jako mámy a tátové a lidé, kteří chtějí své životní zkušenosti nabídnout své obci.

Naším lídrem je Tomáš Němeček, právník a bývalý novinář, který za svou práci získal mnohá ocenění.

V posledních komunálních volbách jsme kandidovali společně s uskupením PRAHA SOBĚ, protože sdílíme podobný pohled na to, jak by mělo město vypadat a jak by mělo být vedeno, a protože si uvědomujeme, že mnoho věcí má přesah mezi politikou magistrátní a politikou městských částí. Lídrem uskupení PRAHA SOBĚ je Jan Čižinský, starosta Prahy 7, který ukázal, že je schopen racionálně hospodařit s veřejnými prostředky a dokázal v krátké době postavit nepředraženou, oceňovanou radnici a svou městskou část pozvednout.


TOMÁŠ NĚMEČEK

Tomáš pracoval dvacet let jako novinář, odešel na protest proti převzetí médií Andrejem Babišem. V roce 2013 nastoupil jako právník do Psychiatrické nemocnice Bohnice, v současnosti je samostatným advokátem. V zastupitelstvu se věnuje školství, obecnímu majetku a bytům. Bydlí v Bohnicích. Nejmladší dceři koupil psa a za trest s ním chodí běhat.

VLADISLAVA VOJTÍŠKOVÁ

Vlaďka je již osmým rokem opoziční zastupitelkou, která zná Prahu 8 od narození. Žije na rozhraní Libně a Kobylis, zajímá se o územní rozvoj, veřejný prostor, životní prostředí a kulturu. A protože má tři děti, tak pochopitelně i o školství. Vystudovala veterinární medicínu a žurnalistiku, nyní pracuje na Karlově univerzitě jako manažerka výzkumných projektů. Byla v přípravném výboru referenda proti hazardním hernám na Praze 8, iniciovala vymalování podchodu na Ládví (pandí pandemie), spolupořádala letní kino v kině Humanita na Palmovce či zabránila stavbě fast-foodu uprostřed ulice Střelničná, kterému dal stavební úřad Prahy 8 povolení v rozporu s územním plánem. Přeje si, aby Praha 8 byla místem, kde se dobře žije a kde se pečuje o veřejný prostor.

MICHAL TRNÍK

Michala ke kandidatuře přivedla neúnosná dopravní situace na Praze 8 a její chátrající veřejný prostor v kombinaci s nekonečnou lhostejností rádoby kompetentních lidí, kteří za městskou část zodpovídají. Se sousedy proto založil spolek Holešovičky pro lidi, který se snaží nejen oživit místní komunitu, ale aktivně měnit své okolí tak, aby svým dvěma dětem nemusel vysvětlovat proč park Hercovka nevzkvétá, V Holešovičkách není slyšet vlastního slova, nebo proč je okolí metra Kobylisy neustále špinavé. Michal je profesí investiční bankéř a vystudoval mezinárodní vztahy a ekonomii v Praze, Washingtonu, Budapešti a Bologni. Radními MČ P8 byl dlouhodobě podezírán, že je Libeňský mourek.

ILONA TŮMOVÁ

Ilona pracuje v knižní redakci odborného nakladatelství, před tím se věnovala vedení volnočasových aktivit dětí i dospělých. Žije se svým mužem dlouhá léta v Libni, kde společně vychovali pět dětí. Je předsedkyní zastupitelského klubu a členkou Komise pro sociální věci a Komise pro bytová družstva a SVJ. Její oblastí zájmu je sociální problematika, založila mimo jiné v rámci zastupitelského klubu Fond podpory, který dlouhodobě pomáhá potřebným rodinám s dětmi i osamělým seniorům žijícím na Praze 8. Ve volném čase maluje akvarely, tvoří z keramiky a věnuje se dalším uměleckým aktivitám.

VÁCLAV STRÁNSKÝ

Celý svůj profesní život se věnuje řízení projektů v mezinárodním obchodu v leteckém a automobilovém průmyslu. V roce 2015 stál u zrodu obchodu s městskými koly v Karlíně. Jako opoziční zastupitel bojuje za bezpečnější dopravu (nejen) na Praze 8. S manželkou vychovávají syna.

DANA BLAHUNKOVÁ

Daninou životní prioritou jsou děti. Je čtyřnásobnou matkou, sokolskou cvičitelkou oddílu Rodiče + děti, členkou komise pro školství MČ Praha 8 a profesorkou matematiky a fyziky na víceletém gymnáziu. Za nejdůležitější pro práci s dětmi považuje pozitivní klima ve škole, kladnou motivaci a předcházení neúspěchu žáků. V naší městské části zavedla granty na kulturu a současnou garniturou zrušené mikrogranty na zvelebení veřejného prostoru, o jejichž znovuzavedení by se ráda pokusila. Pomáhala se zasadit o zachování LD Jiskra v divadle K. Hackera či zamezit prodeji bytového domu Na Dlážděnce do soukromých rukou.

ONDŘEJ BURŠÍK

Ondřej pracuje jako jaderný inženýr v Řeži u Prahy, kde zkoumá radioaktivní vzorky z jaderných elektráren pro zajištění jejich bezpečného provozu. Kromě toho je aktivním skautským vedoucím, který se zasadil o výstavbu nové skautské klubovny v Bohnicích. Stěžejním tématem je pro Ondřeje zapojení veřejnosti do rozhodování radnice. Zájmy občanů chce hájit i jako magistrátní zastupitel, který na Praze 8 žije celý život.

BARBORA MUSILOVÁ

Barbora řídila programy mezinárodní spolupráce škol na DZS (MŠMT), spoluzaložila koncept anglických outdoorových školek a družiny, který realizuje mimo jiné v Libeň Monsters, je členkou rodičovské rady a školské rady na ZŠ Bohumila Hrabala. Všude kolem sebe vidí, že Praha 8 má ohromný potenciál být skvělým místem pro život. Svými schopnostmi a zkušenostmi chce přispět k využití tohoto potenciálu především v oblasti školství, kultury a volnočasových aktivit pro všechny generace.

JAN ŠIMBERA

Honza je vystudovaný geograf a kartograf, nyní pracuje jako datový analytik na vyrovnávání výkyvů energetických sítí. Žije na sídlišti Invalidovna, kde se se spolkem Za Invalidovnu! snaží bránit bezohledné developerské výstavbě. Chtěl by zlepšit to, jak se Praha 8 stará o zeleň, třeba v jeho oblíbeném Mezitratí, a nejen pro svoji dceru zajistit dostatek míst ve školkách.

TOMÁŠ MUSIL

Pro Tomáše je důležitá kvalita prostředí, ve kterém žije. Jeho touha zvelebovat prostor nekončí dveřmi jeho bytu, ale přesahuje dál. Kandiduje, aby dostal šanci zlepšit veřejný prostor na Praze 8. Tomáš je profesí architekt, téměř celý život žije v Čimicích.

JIŘÍ DERFL

Jiří žije v Čimicích kousek od Čimického háje, v Praze, ale přitom na dosah přírody. Profesně je daňovým a finančním expertem s přesahem do personalistiky. Pracovní zkušenosti získal v nadnárodních firmách Siemens, Honeywell, IBM, Accenture a PWC. Jeho tématy jsou zachování zeleně a přírody na Praze 8 a výsadba nových stromů. Inspirací i heslem je mu kniha Muž, který sázel stromy.

PERLA KUCHTOVÁ

Perla žije v Praze 8 od roku 1977. Vychovala dvě děti. Je babičkou a čerstvě v důchodu. Zabývá se udržitelnými systémy produkce potravin, zdrojů energie a komunitním zemědělstvím. V politice jí rovněž mimořádně zajímá udržitelné hospodaření, především pak transparentní nakládání s finančními zdroji. S tím úzce souvisí i setrvalý zájem o sociální otázky, zejména o skupiny obyvatel s nízkými příjmy a jejich rodiny. Preferuje osobní přístup před pouhou strohou neosobní administrací problémů.

MICHAL KALINA

Narodil se na pražském Smíchově, kde se podílel na práci opozice proti nechvalně proslulému starostovi Jančíkovi. Před deseti lety se s manželkou stali obyvateli Bohnic a narodily se jim zde dvě děti. Také kvůli nim se aktivně zapojuje do řešení dopravy, územního rozvoje a životního prostředí. Jako novináři mu záleží na otevřeném a objektivním informování veřejnosti o všem, co se na Praze 8 děje.

MARKÉTA VYHNANOVSKÁ

Markéta studovala matematiku na MFF UK a předškolní pedagogiku na JU. V mateřské škole pracovala jako učitelka a hospodářka. V současné době koordinuje vzdělávací kurzy a od jara má na starosti ukrajinskou třídu v MŠ Rybička. Její velkou zálibou je hudba. Je členkou orchestru Musica Quinta Essentia. Má tři děti.

MATĚJ ŠACH

I když je vystudovaný právník, věnuje se hlavně školství. Při studiích se rozhodl pomáhat mladším studentům, proto založil společnost zabývající se doučováním. Jako právník se věnoval ochraně osobních údajů především ve veřejném sektoru a ve školství. Několik let učil právo na střední škole a v současnosti pomáhá rozvíjet síť alternativních soukromých škol. Během pandemie Matěj rozjel neziskový doučovací projekt Pomáháme online. Na Praze 8 žije celý život. Několik let zde organizoval sousedské slavnosti Zažít město jinak – Kobylisení. Chtěl by kromě škol zlepšit i dosud velmi zanedbávaný veřejný prostor.

JAKUB JAREŠ

Jakub je historik a muzejník. Věnuje se hlavně dějinám komunistického Československa, je spoluautorem knih o Janu Palachovi či o normalizaci na pražské Filozofické fakultě. Jako muzejník na volné noze připravil několik výstav a katalogů pro Národní zemědělské muzeum, Českou filharmonii či Univerzitu Karlovu. V současnosti je vedoucím odborného oddělení v nově vzniklé státní příspěvkové organizaci MUSEum+. Bydlí v Kobylisích a má dva syny.

JANA PAVLÍČKOVÁ

Jana pracuje jako lékařka v centru pro roztroušenou sklerózu a v neurologické ambulanci na Praze 8. Bydlí v Kobylisích, má tři děti a se psem ráda běhá v Ďáblickém a Čimickém háji. Zajímá se o zdravotnictví, školství a sídliště Ďáblice.

MIROSLAV FROST

Mirek se sice narodil na jižní Moravě, ale už téměř dvacet let žije v Praze-Libni a pracuje na Ládví, kde se v Akademii věd ČR zabývá výzkumem materiálů. Volný čas tráví nejraději s rodinou v přírodě nebo sportem. Od mládí se zajímá o veřejné dění. Aktivní účast na něm vnímá jako přirozenou součást přijetí spoluodpovědnosti za vývoj a směřování celé společnosti. Současné vedení radnice podle něj postrádá dynamiku a také se málo věnuje problémům, které trápí rodiny s dětmi žijící na Praze 8.

PAVLA ŠŤASTNÁ

Pavla se celý svůj profesní život věnuje právnické praxi, kterou vykonává v Kobylisích a Libni, v současnosti je advokátkou, ale hlavně mediátorkou a pomáhá svým klientům k tomu, aby své záležitosti vyřešili smírně. Je maminkou budoucí školačky.

CYRIL MUCHA

Cyril je praktický lékař, má ordinaci v Praze 8 a přednáší na 1. lékařské fakultě. V Praze 8 žije se svojí rodinou, dětmi i vnoučaty více než 30 let. Chtěl by pomoci svými zkušenostmi zejména v oblasti zdravotnictví. Má zkušenosti i s prací předsedy výboru samosprávy společenství vlastníků bytových jednotek. Díky tomu, že jezdí denně na kole, ale často i autem, by rád přispěl k přátelskému nažívání cyklistů i řidičů, aby se jim nejen v Praze 8 dobře žilo.

KRISTÝNA DRÁPALOVÁ

Kristýna je původně kunsthistorička, teď však čistí město od vizuálního smogu. Nastavuje v celé Praze pravidla pro reklamu, bojuje za odstranění té nelegální a vrtá se v nevýhodných smlouvách. Srdce jí bije nejen pro osmičku ale také pro centrum Prahy, kterému chce vrátit důstojnost.

VOJTĚCH PRUŠKA

student

LENKA BUDINSKÁ

středoškolská profesorka a spoluzakladatelka spolku Čimice žijí

HELENA TYBURCOVÁ

knihovnice v Knihovně Akademie věd

KATEŘINA HUNALOVÁ

ekonomka a organizátorka sousedských setkání

PAVLA KRUMMACKEROVÁ

zástupkyně ředitele školy

ONDŘEJ NEUŽIL


student religionistiky a trenér florbalu

MARTIN BEDŘICH

literární historik a šéfredaktor nakladatelství

ŠTĚPÁN RIPKA

sociolog a poradce pro bytovou politiku

DALIBOR ŠMÍD

vysokoškolský učitel matematiky

EVA REITMAYEROVÁ

psycholožka, krizová interventka

VÁCLAV BLAHUNEK

dirigent

HELENA CHROMÁ

středoškolská učitelka

IVONA VAVŘÍKOVÁ

středoškolská učitelka a ochotnická herečka

JAN PLOYER

daňový poradce

JAN SVOBODA

student architektury

RADIM SEYDL

spoluzakladatel spolku CoolLAND, z.s.

ELIŠKA RIPKOVÁ

sociální pracovnice a spoluzakladatelka komunitního centra na Statku Vraných

PETR NOVÁK

ekonom, kouč a rodinný terapeut

MARKÉTA RŮŽIČKOVÁ

tisková mluvčí

EDITA KALINOVÁ

ekonomka a referentka odboru životního prostředí

ONDŘEJ MUSIL

student

HANA DOBROVODSKÁ

interní auditorka

LUDMILA PAVLÍČKOVÁ

lékařka

VÁCLAV TŮMA

řidič