Osmička žije - Město, které žije s vámi.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.21/09/2023 @ 9:03
Opravený chodník na Ládví nám nedávno udělal opravdu radost! Jen za poslední rok jsme zde 4x upozorňovali na nevyhovující stav chodníku a okolí, tak je vidět, že hlásit závady má smysl. Chválíme Prahu i za použití dlažby namísto jinak v místě obvyklého asfaltu.

👉 Víte i Vy o nějakém místě, které by si vylepšení zasloužilo? Dejte nám to, prosím, vědět!
Osmička žije - Město, které žije s vámi.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.20/09/2023 @ 12:55
Nestihli jste zasedání zastupitelstva ve středu 13. 9.? Pusťte si ho z videozáznamu:
https://bitest.videostream.sk/praha8/archiv/20230913/index.html
😞Bohužel z písemného zápisu toho moc nevyčtete, neboť od květnového zasedání zastupitelstva ho radní nechali zredukovat na velmi strohý zápis, nikoliv stenozáznam, jak tomu bylo do května 2023. Zde tedy ho máte od nás.

🤞Chceme, aby bylo shrnutí ze zasedání zastupitelstva publikováno i v časopise Osmička. Šéfredaktorovi Tomáši Kňourkovi jsme před více než třemi měsíci poslali text shrnující květnové zasedání zastupitelstva, doposud ho odmítl publikovat, a tak nám bohužel nezbývá nic jiného, než prostor v časopise Osmička vymáhat soudně.

✌️Zastupitelstvo schválilo Koordinační a koncepční studii s regulačními prvky pro lokalitu sídliště Invalidovna, kterou inicioval náš zastupitel Václav Stránský. Místostarosta Radomír Nepil přijal pozměňovací návrh našeho zastupitele Jana Šimbery, že současné i budoucí vedení radnice MČ Praha 8 má postupovat v souladu se studií, jakékoli výjimky musí schválit zástupce veřejnosti.

👉Schválili jsme nájemní smlouvy do roku 2027 ke třem kluzištím, které městská část získala v roce 2017, jejich pořizovací cena byla 26,7 mil. Kč. Bohnické kluziště letos změní své umístění, bude u KD Krakov. Toto považujeme za racionální změnu. Další dvě kluziště budou tam, kde loni: na koupališti Ládví a u Löwitova mlýna. V provozu by měly být alespoň 90 dní ze zimní sezony (mezi 1. 11. a 31. 3.). Školy z Prahy 8 by nadále měly mít v dopoledních hodinách volný vstup na kluziště. Vstupné pro ostatní by mělo být letos maximálně 120 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti (každou sezonu se může vstupné zvýšit maximálně o 10%). Provozovatelé kluzišť získají od městské části příspěvek na energie, a to ve výši 527 000 Kč za kluziště u Krakova, 538 000 Kč za kluziště u Löwitova mlýna a 730 000 Kč za kluziště na Ládví.

👉Zastupitelstvo schválilo návrh usnesení, které připravili Piráti Praha 8, že městská část nesouhlasí s demolicí objektů občanské vybavenosti v Tanvaldské ulici (bývala Včela), žádá společnost CPI Reality, aby se držela zpracované a zapsané územní studie a žádá hlavní mesto Praha, aby byl tento objekt předmětem tzv. kontribucí, tedy aby došlo např. k jeho směně za něco jiného. Za realizaci usnesení odpovídají místostarosta Tomáš Hřebík a Radomír Nepil. Dále místostarosta Jiří Vítek odpověděl na dotaz naší zastupitelky Vladislavy Vojtíškové, proč ke směně doposud nedošlo (MČ chtěla jednat např. o směně za OC Draháň), že nechce budovy CPI směňovat nevýhodně, tedy za něco, co má větší objem než současné objekty Včel. Směnu za OC Draháň i jiné možnosti za nevýhodné považoval.

👉Byli jsme informováni o vývoji kolem budovy ZŠ Chabařovická, místostarosta Matěj Fichtner získal ocenění budovy, její hodnota je dle znaleckého posudku 480 milionů Kč a potřebuje rekonstrukci za 250 milionů Kč (o tomto byli zastupitelé informováni pouze ústně, podklady zatím nedostali). Matěj Fichtner chce nechat budovu nadále odsvěřit magistrátu, aby zde vzniklo gymnázium. Základní škole německo-českého porozumění přislíbil do konce roku prodloužení nájemní smlouvy do konce roku 2028. Pro Klokánek chce Matěj Fichtner nechat zrekonstruovat bývalou ubytovnu v ulici K Pazderkám. V diskuzi jsme navrhli, zda by místo odsvěření nebyl cestou dlouhodobý pronájem části budovy magistrátu výměnou za příspěvek na rekonstrukci, to by dalo městské části větší vliv and tím, co v budově bude a také by budova městské části zůstala v užívání v případě, že by bylo třeba navýšit kapacity v základním školství. Pro Klokánek jsme navrhli, zda radní zvažovali nabídnout mu k pronájmu některou z vil v Čimicích, které nedávno vrátila městské části nadace Bona, jež už neměla o jejich pronájem zájem. Vily jsou však dle slov místostarosty Nepila nyní obsazeny nájemníky.
Matěj Fichtner se domnívá, že v oblasti Ládví nebude třeba ani v budoucnu kapacity v základním školství navyšovat a v případě, že ano, tak je možné rozšířit ZŠ Žernosecká. Ta má však dle našeho názoru ne úplně ideální polohu, neboť je na okraji sídliště a děti musí u ní překonávat hlavní ulici, což je pro děti na základním stupni nevhodné, naopak pro gymnazisty by to byl mnohem menší problém.

👉Na stůl jsme dostali dva materiály, které nám nebyly ani zaslány emailem, proto jsme se při hlasování o nich zdrželi: aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 a Smlouva o spolupráce mezi MČ a hlavním městem Praha v oblasti zabydlování. Magistrát by měl městské části poskytnout pracovníka, který bude lidem radit v oblasti bydlení. Moc nerozumíme tomu, proč v minulém volebním období nechtěli radní toto podpořit a nyní na rychlo předložili tento materiál na stůl.

👉Zastupitelstvo těsně o jeden hlas schválilo dar softballovému klubu Joudrs ve výši 20% z ceny výměny osvětlení za LED světla, maximálně 813 715 Kč. Klub získal na výměnu osvětlení dotaci od magistrátu hl. města Prahy, od MČ chtěl získat peníze na spolufinancování. Klubu si velmi vážíme, nicméně tento postup považujeme za nekoncepční. V minulosti nastal podobný případ s atletickým klubem AC Praha 1890, který zase potřeboval dofinancovat tartanový povrch na oválu a místo daru dostal od městské části jen bezúročnou půjčku. Tento rozdílný přístup ke klubům tak nastoluje otázku, zda není postupováno pokaždé jiným způsobem v závislosti na tom, jestli někdo má nebo nemá přátelské vazby na radnici.

❓V dotazech občanů jsme si vyslechli několik dotazů k činnosti Osmé správy majetku a služeb (ředitelem této firmy je místostarosta Radomír Nepil), kteří si pronajímají bytové či nebytové prostory a stěžovali si na komunikaci s firmou. Firma jim údajně odpovídá s měsíčními zpožděními. Radomír Nepil se proti stížnostem u nebytových prostor ohradil, neboť nájemníci údajně nemají uhrazený dluh na nájemném.

❓Dále padly dotazy na ZŠ Chabařovická, stojany na kola u ZŠ B. Hrabala či přístup na školní hřiště u téže školy.
V rámci zastupitelských dotazů se naše zastupitelka Dana Blahunková ptala na konkurzy na ředitele ZŠ a elektronické zápisy do mateřských škol. Elektronické zápisy patrně ani příští rok bohužel nebudou. Dana Blahunková požadovala, by byla Komise pro školství informována o končících funkčních obdobích ředitelů, aby mohla případně požadovat vypsání konkurzu v zákonné lhůtě.

❓Barbora Musilová se ptala na dětské skupiny v Karlíně a na to, proč jsou pro ně roky rezervované prostory, jež nejsou pronajaty nikomu jinému, když doposud dětské skupiny nevznikly. Místostarosta Nepil to vysvětloval komplikacemi u přestavby některých prostor a uznal, že možná by bylo vhodné si stanovit nějaký “deadline”, do kdy tedy budou takto prostory drženy volné, když MČ je na dětské skupiny doposud nepřeměnila. Ani příští rok tak patrně dětské skupiny zřízené městskou částí v Karlíně nevzniknou.

❓Dále se Barbora Musilová zeptala, proč není na základních školách propagován Balíček Pražana pro sociálně slabší rodiny (tento Fond solidarity navrhla v minulém volebním období PRAHA SOBĚ) a jak moc je čerpán. ✌️Hned chvíli na to místostarosta Matěj Fichtner na svém facebooku fond propagoval a písemně pak doodpověděl, že z fondu bylo čerpáno v minulém školním roce 4,1 milionů Kč a zbývá čerpat 3,5 milionů Kč. Pokud máte problémy uhradit dětem například kroužky či školy v přírodě, neváhejte se na Balíček Pražana zeptat ředitele/ředitelky své školy.

❓Ondřej Buršík se zeptal na projekty participativního rozpočtu a konkrétně skatepark v Bohnicích, což je jediný project z participativního rozpočtu, který chtěl bývalý místostarosta Tomáš Hřebík posouvat k realizaci. Ten předpokládá dokončení projektu (nikoliv realizaci) za 2-3 roky. To považujeme za skutečně tristní výsledky v oblasti participativního rozpočtu. Dále se Ondřej zeptal na využití dotace na navýšení platů ve školství, odpovězeno mu bude písemně.

❓Michal Trník se ptal na (ne)údržbu zeleně v parku Hercovka na pozemku ve správě městské části. ✌️Druhý den byla přerostlá tráva posekána. Dále se ptal na development v oblasti vilové zástavby v Holešovičkách, kde developeři čím dál vice zkouší demolovat historické prvorepublikové vily a místo nich stavět bytové domy, které mění toto stabilizované území.

❓Ilona Tůmová apelovala na zkulturnění krásné obřadní síně Libeňského zámku: výměnu zaprášených umělých květin a zašlého koberce. ✌️Květiny byly vyměněny, koberec bude vyměněn (i když bychom si v této síni představovali spíš parkety).

❓Tomáš Němeček se zeptal na pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou městské části udělil za účelové dělení zakázky v oblasti veřejné zeleně. Městská část se s Úřadem dle dřívějších slov starosty Ondřeje Grose soudí. V tuto chvíli neposkytl Ondřej Gros žádné nové informace, odpoví písemně.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.14/09/2023 @ 23:05
💃 Praha 8 se v letošním ročníku tradičních sousedských slavností Zažít město jinak hlásí se šťastnou třináctkou lokalit, kde můžete okusit město jinak.

Pestrý program na vás čeká nejen v Karlíně a Libni, ale třeba i v Bohnicích, Čimicích i Ďáblicích. V plánu jsou workshopy, swapy, pikniky i kulturní program. Kam vás vylákáme?

📍 Čimice
📍 Frýdlantská
📍 KC Hrubého
📍 Ke Štvanici – Kino Atlas
📍 Křižíkova
📍 Na Pecích
📍 Okrouhlík
📍 Osinalická
📍 Pod Čimickým hájem – Vila Alena
📍 Sídliště Invalidovna
📍 Studio Alta
📍 Urxova
📍 Žižkovský tunel

Letos poprvé můžete Zažít jinak legendární pražské kino Atlas. Na Křižíkově vyzkoušíte netradiční deskové hry, v bývalé ďáblické Včele vás čekají rezidenti, sousedé a přátelé spolku Úl a jejich program pro každého. Na karlínském konci Žižkovského tunelu si poslechnete netradiční hudbu z Lotyšska a Gruzie a vyswapujete tu kytky i něco na sebe. V Čimicích chystají nejen palačinkový a pomazánkový ráj a ve studiu Alta si můžete užít den plný divadla, přednášek i živých knih. A to zdaleka není všechno.

⬇️Kompletní programy jednotlivých lokalit naleznete v komentářích pod tímto příspěvkem.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.14/09/2023 @ 22:21
👋Soutěž o nejkrásnější předzahrádku Prahy 8 vyhrává paní Anna Doubková a paní Jirásková s předzahrádkou v ulici Rajmonova na Ládví. Gratulujeme!

👋Kategorii nejkrásnějších balkonových truhlíků vyhrává paní Monika Oshodi s balkonem v ulici Vosmíkových v Libni. Gratulujeme!

Výherce i všechny účastníky soutěže budeme kontaktovat, abychom jim osobně poděkovali za účast v soutěži a předali ceny. Děkujeme vám všem, do zkrášlujete Prahu 8!
Osmička žije - Město, které žije s vámi.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.13/09/2023 @ 21:56
🏫 Základní škola německo-českého porozumění bude na Ládví minimálně do roku 2028! Místostarosta Matěj Fichtner podepíše do konce tohoto roku prodloužení nájemní smlouvy, to přislíbil na dnešním zasedání zastupitelstva.

🙋‍♂️Znovu se ukazuje, že má smysl sledovat komunální politiku, která má zásadní dopady na naše životy, a nebát se ozvat! Rodiče se dali dohromady, sesbírali 1500 podpisů občanů Prahy 8, protože se jim nelíbil neférový přístup vedení městské části a několikrát přišli na zasedání zastupitelstva.

🙋‍♂️Základní škola německo-českého porozumění působí na Praze 8 více než 30 let. V objektu ZŠ Chabařovická je více než 10 let. O budoucnosti objektu bude dále jednáno.

🙋‍♂️Rádi jsme rodičům byli nápomocni. Kdokoli byste řešil nějaký problém, neváhejte se nám ozvat!

❤️ Líbí se vám naše práce? Chcete, abychom o ní víc informovali? Podpořte nás prosím finančně na účet: 2502258019 / 2010. V případě příspěvku převyšujícím 1000 Kč, nám prosím napište i své údaje, abychom vám vystavili darovací smlouvu.
🙏Za vaše příspěvky předem děkujeme!
Osmička žije - Město, které žije s vámi.
Osmička žije - Město, které žije s vámi.13/09/2023 @ 12:07
🎉 Konec nekoordinovaného rozvoje sídliště Invalidovna! 🎉

❗️ Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro lokalitu sídliště Invalidovna a širší okolí je SCHVÁLENA zastupitelstvem MČ Praha 8 ❗️

👍 Jak jsme vás průběžně informovali, studie vznikala díky vytrvalé práci spolku Za Invalidovnu a našeho zastupitele Vaclav Stransky, kteří stáli za návrhem usnesení zastupitelstva dne 27.4.2022, které uložilo radě MČ zadat vypracování studie.

🤚 V dnešním hlasování byla studie hlasy všech přítomných zastupitelů s výjimkou klubu SPD a Trikolora pro Osmičku přijata se závazkem pro stávající i budoucí politické představitele radnice Prahy 8 jednat v souladu se studií s jedinou výjimkou a to v případě, že odchylky schválí zástupce veřejnosti.

⚠️ Uzavírá se tak jedna kapitola příběhu našeho společného boje za udržitelný rozvoj sídliště Invalidovna. Studii bude sloužit všem zúčastněným: vedení radnice, veřejnosti i investorům ke koordinaci rozvoje místo dosavadní tzv. salámové metody.

🤝 Za spolupráci děkujeme všem obyvatelům sídliště Invalidovna za účast na průzkumech veřejného mínění, zpracovatelům studie a místostarostům Vítkovi, Hřebíkovi a Nepilovi.

⤵️ Kompletní studii naleznete v datovém úložišti na přiloženém odkazu v komentáři pod tímto příspěvkem.