Osmičkový zpravodaj

Osmičkový zpravodaj 2020

Osmičkový zpravodaj 2019

Osmičkový zpravodaj 2018

Osmičkový zpravodaj je občasník, jehož prostřednictvím informujeme o nejdůležitější činnosti našeho zastupitelského klubu v uplnynulém období. Rozdáváme jej u stanic metra a na dalších frekventovaných místech Prahy 8, aby se informace o dění v naší městské části dostaly k co nejširší veřejnosti.