Naše úspěchy

Skautská klubovna aneb z blázince do školky

Skautská klubovnaJe tomu již téměř 40 let, co se v Bohnicích scházejí skauti ze střediska Stopaři. Za tu dobu už tímto střediskem prošly stovky dětí i vedoucích. V současné době mají svoji klubovnu v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Je to ovšem rozpadající se provizorní domek sdílený ještě s dalšími uživateli. Už od roku 2017 skauti usilují o novou klubovnu, jež by umožnila další rozvoj střediska, které je mimochodem největší na Praze 8. Klubovna v sauně V roce 2017 se proto Stopaři zapojili se svým nápadem na novou klubovnu do participativního rozpočtu Moje Osmička (viz samostatný článek). Měla se nacházet v Bohnicích u školky Dolákova v prostorách bývalé sauny. Náklady na rekonstrukci skauti odhadli na 900 tisíc Kč. Na projekty participativního rozpočtu bylo tehdy vyčleněno 10 milionů Kč. Skauti v hlasování uspěli a „vyhráli o parník“, jak psali i v Blesku. Tehdejším radním se nápad velmi líbil, a tak navrhli, že by místo pouhé opravy nevyužívané „školkové“ sauny mohla vzniknout úplně nová budova zcela přizpůsobená potřebám skautů.

V roce 2018 vysoutěžené peníze putovaly na architektonickou studii a tvorbu projektové dokumentace. Potud šlo vše dobře. Po volbách se ale nad novou, sice zatím jen papírovou klubovnou začala zatahovat mračna. Najednou se zjistilo, že peníze z projektu zmizely. Klubovna se ocitla v tzv. „zásobníku projektů“, což v hantýrce komunální politiky znamená, že byla zařazena na seznam těch, na které nejsou peníze a nejspíš ani nikdy nebudou a nikdo je nechce řešit.

Osmička žije rozhodně nechtěla, aby takto celá věc skončila. Zastupitel Ondřej Buršík začal okamžitě jednat o oživení projektu s radním Hřebíkem. Bylo třeba získat nové prostředky od vedení hlavního města Prahy a podporu současného vedení radnice Prahy 8. Podařilo se docílit toho, že v březnu 2019 už chybí jen několik krůčků ke stavebnímu povolení. Na stavbu klubovny se získalo od magistrátu 11 milionů korun z rozpočtových rezerv, což pokryje asi polovinu očekávaných nákladů. Na druhou polovinu se snad využijí peníze z magistrátního fondu na projekty z participativních rozpočtů. Stavba nové skautské klubovny je tedy doufejme na dobré cestě, již toto léto by se mohlo začít stavět a školní rok 2020/21 by už skauti na Praze 8 mohli zahájit v novém. Škoda, že podobně úspěšné nejsou nakonec i další projekty z participativního rozpočtu.

V létě 2020 byla již stavba skautské klubovny pro bohnické skauty ze střediska Stopaři zahájena. Nová klubovna vzniká na místě bývalé sauny u MŠ Dolákova nedaleko zastávky Sídliště Bohnice. Náklady na výstavbu dvoupodlažní klubovny by měly činit 14,3 mil. Kč vč. DPH. Hotové by vše mělo být na konci jara 2021. Na pokrytí této investice se z větší části podílí prostředky od hl. města Prahy díky náměstku Pavlu Vyhnánkovi a z menší části samotná MČ Praha 8. Vše se podařilo I díky podpoře minulého vedení Prahy 8, především místostarosty Fichtnera a radního Nepila z ANO, díky kterým vznikla architektonická studie a stavební project. Celý projekt stavby nové klubovny inicioval, prosazoval a koordinoval tehdejší vedoucí skautského střediska a nyní náš zastupitel Ondřej Buršík.

Rozdali jsme 7700 roušek

V čase koronavirové pandemie přišla naše zastupitelka Ilona Tůmová pohotově s myšlenkou založit skupinu dobrovolníků, kteří by šili roušky a rozdávali je potřebným. Náš zastupitel Ondra Buršík se ihned chopil rozvozu roušek, k čemuž přidal i rozvoz obědů seniorům. Do šití se postupně zapojilo na 100 dobrovolnic a dobrovolníků, ušili čtyři tisíce roušek z látky a asi patnáct tisíc jednorázových roušek z perlanu pro lidi bez domova. Některé dobrovolnice si kvůli neustálému šití od rána do noci zavařily šicí stroje, rekordmanky vytvořily stovky roušek (např. naše kandidátka Marie Mátlová ušila 670 roušek).

Roušky šly do následujících zařízení:

Dům Na Dlážděnce 9 získá magistrát a přebuduje na byty

Jedním z našich volebních témat byla záchrana a nové využití prázdného obecního domu se zahradou Na Dlážděnce 9 nedaleko stanice metra Kobylisy. Býval tu dům sociálních služeb, od roku 2016 je prázdný. Právě toto chátrání obecního majetku jsme kritizovali. Navrhovali jsme dům přestavět na učitelské byty. Současná koalice ODS-TOP09-Patrioti-ANO ho zařadila na seznam domů k prodeji. Takový záměr opakovaně kritizovala naše zastupitelka Dana Blahunková, zástupkyně 8žije v komisi pro školství.

Příběh nakonec končí docela dobře. I díky našim kontaktům s hnutím Praha Sobě, které je součástí magistrátní koalice, požádal magistrát Prahu 8, aby mu dům předala (poskytne jí za to slušnou dotaci). Podle záměru celopražské radní pro sociální politiku a zdravotnictví Mileny Johnové tady vznikne 6 bytů pro mladé lidi se zdravotním postižením. Samozřejmě nás trochu mrzí, že Praha 8 neuměla dům využít sama, ale těší nás, že krásný dům se zahradou zůstává v obecním vlastnictví a že se splní naše představa o rekonstrukci a přeměně na bytový dům. V naší městské části tak vznikne další důležitá služba pro lidi, kteří potřebují pomoc.

V létě 2020 má Magistrát už dům Na Dlážděnce ve své správě a bude ho rekonstruovat, aby v něm mohly vzniknout byty pro rodiny s autistickými dětmi.

Josef Pešata čestným občanem Prahy 8

V září 2019 bylo uděleno čestné občanství čtyřem osobnostem Prahy 8, mezi kterými byl i na návrh Osmičky žije skaut a protitotalitní bojovník Josef Pešata. Ten se účastnil ještě jako chlapec pražského povstání v Kobylisích, po válce zakládal kobyliský skaut (dnes středisko Radost), dále salesiánskou oratoř, kde se celý život angažoval. Kvůli katolické víře nemohl studovat lesnictví, ale nastoupil do libeňských loděnic, kde pracoval až do odchodu do důchodu.

Dne 3. 8. 2020 Josef Pešata zemřel, poslední rozloučení s ním proběhlo v kostele sv. Terezie z Lisieux v Kobylisích. Mešní promluvu i skautskou večerku na jeho počest si můžete poslechnout zde. Ostatky Josefa Pešaty byly uloženy na hřbitově v Loužnici.