Tomáš Němeček (45) 

byl zvolen zastupitelem, je členem Komise pro majetek a ekonomiku městských organizací a Komise pro obecní byty.
Pracuje jako právník, dříve novinář. V minulém volebním období se zaměřil na školství, navrhl a prosadil cenu Eduarda Štorcha pro nejlepší učitele naší městské části. Zmapoval nevýhodné rozprodeje obecních činžovních domů v Karlíně a Libni v roce 2017. Přiměl k odstoupení tehdejší místostarostku za ANO Alenu Borhyovou kvůli porušení zákona o obecních volbách. S rodinou se nedávno přestěhoval z Kobylis do Bohnic. Píše komiksové knížky pro děti. Ve slabé chvilce pořídil nejmladší dceři psa z útulku a od té doby s ním za trest chodí běhat do Čimického a Ďáblického háje.

Vlaďka Vojtíšková (31) 

byla zvolena zastupitelkou, je členkou Komise pro kulturu. Vystudovala veterinární medicínu a žurnalistiku. Pracuje jako manažerka vědeckých projektů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, v minulosti pracovala jako vědecký pracovník v medicínském výzkumu, v bruselském think-tanku a jako úředník v Sekci pro vědu a výzkum při Úřadu vlády. Je opoziční členkou Zastupitelstva Prahy 8 v klubu s Tomášem Němečkem a Perlou Kuchtovou. Zajímá se o územní rozvoj, životní prostředí a kulturu. Má doma dva malé raubíře, takže na koníčky už moc nezbývá čas, ale ráda si zahraje na klavír či na kytaru a zatančí s manželem swing či salsu. Dřív mezi koníčky patřili i ti živí, tak snad se k jízdě na nich jednou vrátí třeba v důchodu.

Václav Stránský  (39)

byl zvolen zastupitelem, je členem Kontrolního výboru a Komise pro dopravu. Absolvoval Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi. Od roku 1997 prošel různými pozicemi v mezinárodním obchodu a řízení mezinárodních projektů, v rámci kterých žil mezi lety 2004 a 2008 ve Spojených státech amerických. Po svém návratu do ČR se usadil v Karlíně, kde se zapojil do místního dění. Jako aktivní člen občanských spolků se snaží prosazovat opatření pro lepší místní život. Nejaktivněji se Václav Stránský angažuje v oblasti dopravy a jejího dopadu na život obyvatel a v komunikaci s developery, kteří působí v Karlíně a jejichž projekty ovlivňují vývoj čtvrti na dlouhé roky.

Ilona Tůmová (51) 

byla zvolena zastupitelkou, je předsedkyní zastupitelského klubu Osmička žije; členkou Komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny a Komise pro bytová družstva a SVJ.
Vystudovala sociální práci na VOŠSP, pracovala v neziskových organizacích s rodiči a dětmi v rámci volnočasových aktivit, nyní pracuje jako asistentka v knižní redakci odborného nakladatelství Portál. Na Praze 8 bydlí přes dvacet let, spolupořádá zde sousedská setkávání Zažít Libeň jinak. Zajímá se o oblast sociální práce s dětmi a mládeží a trávení volného času.

Ondřej Buršík (25)

byl zvolen zastupitelem, je členem Komise pro bezpečnost a prevenci sociálně patalogických jevů a Komise pro sport, mládež a grantovou politiku,. Vede bohnické skautské středisko Stopaři. Ve skautu působí také jako lektor vzdělávacích kurzů pro vedoucí. Ve zbytcích volného času studuje obor jaderně energetická zařízení na ČVUT v Praze a pracuje v ÚJV Řež a.s. jako výzkumný pracovník zabývající se testováním ozářených materiálů. Na Praze 8 žije celý život (a jinde by ani žít nechtěl), proto by taky rád přispěl k tomu, aby se nám tu všem žilo zase o trochu lépe.

Dana Blahunková (47)

byla zvolena zastupitelkou, je členkou Komise pro kulturu a volný čas a Komise pro školství. Na Praze 8 v Libni žije téměř 25 let. Učí zde na gymnáziu matematiku a fyziku. V době mateřské dovolené působila 10 let jako cvičitelka oddílu Rodičů a dětí libeňského Sokola. Ve stávajícím volebním období působí jako zastupitelka MČ Praha 8, dva a půl roku byla radní pro grantovou politiku MČ, zasloužila se o úpravu grantových zadání tak, aby byla v souladu s právním rámcem, dále o vytvoření pravidel pro transparentní rozdělování prostředků v rámci grantových řízení MČ a o převod zadávání žádostí do elektronické formy. Po názorovém rozchodu s politikou současné koalice opustila SZ i stávající koalici a začala aktivně spolupracovat se sdružením Osmička žije.

Perla Kuchtová (58)

byla zvolena zastupitelkou, je členkou Komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny a Komise pro životní prostředí. Na sídliště Bohnice se přistěhovala s rodiči v roce 1977, aby na „osmičce“ prožila většinu svého života a vychovala své děti. Učí ekologické a alternativní zemědělství na ČZU. Mezi její zájmy z profese patří pěstitelské technologie, udržitelné systémy hospodaření a potravinová soběstačnost. Je opoziční členkou Zastupitelstva Prahy 8. Zajímá se o pomoc sociálně vyloučeným, dostupné bydlení a životní prostředí. Opravdu s velkou chutí podpoří rozvoj cyklotras, budování záchytných parkovišť, posílení příměstské MHD a jakákoliv další efektivní opatření s cílem omezit každodenní automobilovou dopravu z a do satelitních sídlišť.

Jiří Derfl (51)

byl zvolen zastupitelem, je členem Finančního výboru.

Prosazuje jednoznačné NE tunelu do Čimic – NE Čimické radiále. Ve sdružení nezávislých 8žije zastupuje Čimice, kam se před lety přestěhoval se svojí rodinou z Velké Skály. Vystudoval ekonomii. Profesí daňový expert a personalista. Pracoval pro mezinárodní firmy jako IBM, Accenture, SAP nebo Siemens. Můžete ho vídat v běžeckém při tréningu v Čimickém háji nebo v parku bohnické léčebny. Letos uběhl svůj první maraton. Není a nebyl členem žádné politické strany. Podporuje boj Tomáše Němečka za transparentní a vstřícnou radnici Prahy 8 bez korupce.

Ondřej Tuček (43) 

je členem Komise pro územní rozvoj a památkovou péči. Architekt, na Praze 8 žije od dětství. Jeho zájem o dění v samosprávě pramení především ze snahy mít možnost ovlivňovat fyzickou podobu prostředí, které nás všechny obklopuje. Již od roku 2015 působil v roli poradce starosty Romana Petruse pro architekturu a urbanismus, jeho úkolem bylo organizačně připravit revitalizace sídlištních prostranství Krakov v Bohnicích a Ládví na sídliště Ďáblice, krajinářskou soutěž na park Dlážděnka a v neposlední řadě územní studii pro sídliště Ďáblice. Při těchto činnostech si uvědomil absenci silné a nezávislé osobnosti architekta městské části, který by dokázal pro samosprávu formulovat klíčové rozvojové otázky, připomínkovat plánované projekty a moderovat veřejnou debatu. Chtěl by tedy iniciovat vznik této funkce.

Marie Mátlová (63)

pochází z jižní Moravy, ale od dětství žije s rodinou zde na Praze 8. V současné době je v důchodu, ale aktivně se zajímá o kulturní, politické a sociální záležitosti ve svém okolí. Její profesní zkušenosti se týkaly obchodní a pedagogické činnosti. Naposledy podnikala v oblasti zprostředkování obchodu. Zajímá ji sociální problematika seniorů a řešení problémů spojených s touto oblastí.

Martin Bedřich (36) 

je literární historik, šéfredaktor a jednatel nakladatelství Portál, které už víc než čtvrt století sídlí na Praze 8. Bydlí řadu let v Libni, jeho tématem je práce s historickým a kulturním odkazem této městské části. Rád vyráží se svými dětmi na noční pochody.

Anne-Laure Fanta (51)

narodila se ve Francii, v Praze žije od roku 1990, v Kobylisích od roku 1992. Miluje svou čtvrť a její komunitu. Pracuje zde, má zde mnoho přátel, vyrostly zde její tři děti. Zajímá se o životní prostředí, sociální otázky a o péči o prostor a majetek, které se k těmto oblastem vztahují.

Petr Novák (50)

pochází z jižní Moravy. Má dvacet let manažerských zkušeností s prací v mezinárodních společnostech. Pracuje jako kouč a rodinný a párový terapeut.
Za náš zastupitelský klub je členem komise pro dopravu.

Robert Studený (47)

žije v Praze 8 od roku 1974. Je šťastně ženatý a má 3 děti. Jeho koníčky jsou squash, padel, rybaření a kreslení, ve svém volném čase podporuje svoje děti ve sportu: volejbal, tenis, hokej. V roce 2011 po zamoření ZŠ Na Šutce azbestem založil spolu s několika málo rodiči sdružení Čistá škola (cistaskola.cz), které se významně zasadilo o dekontaminaci základních škol od jedovatého azbestu nejen na Praze 8 . Od svých 19 let založil několik úspěšných firem, které se postupně staly jedničkami ve svých oborech. V současné době podniká v internetovém marketingu.

Dalibor Šmíd (40)

pracuje v Karlíně a Holešovičkách na Matematicko-fyzikální fakultě UK, před pěti lety se s rodinou přestěhoval z Bohnic na Ládví. Má to štěstí, že matematika a její učení jsou mu prací i zábavou. V poslední době byl vícekrát svědkem toho, jak městská část hledá spíše důvody, proč něco nejde, než způsoby, jak by to šlo. Proto se rozhodl podpořit sdružení Osmička žije v jeho snaze učinit radnici Prahy 8 kompetentní a vstřícnou k občanům. Ve volném čase chodí rád do přírody a hraje šifrovací hry.

Michal Kalina (34)

je členem redakční rady časopisu Osmička. Povoláním nakladatelský redaktor se narodil a většinu života strávil na pražském Smíchově, kde se zapojil do práce opozice proti nechvalně proslulému starostovi Jančíkovi a jeho pohrobkům. Spolu s dalšími zabránil pomocí petice zástavbě části Přírodního parku Košíře-Motol. Před pěti lety se s manželkou stali obyvateli Bohnic, kde se jim narodily dvě krásné děti. Také kvůli nim se zajímá o budoucnost okolí, především v oblastech dopravy, územního rozvoje a životního prostředí. Zapojil se mj. do diskuze o podobě parku u Krakova či o novém Metropolitním územním plánu, přičemž se domnívá, že udržitelný rozvoj měst i venkova je možný. Odmítá plýtvání s veřejnými penězi, jaké v letošním rozpočtu předvedlo současné vedení Prahy 8. Spolupracuje také s portály Chodci sobě a Prázdné domy.

Cyril Mucha

V Praze 8 žije více než 30 let, je vedoucím lékařem Ordinace Mucha, s.r.o, která se specializuje na praktické lékařství. Ordinace má pobočku také v Praze 8. Více než 10 let pracuje jako odborný asistent na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Je též krajským konzultantem ve všeobeném lékařství pro kraj Praha České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mnoho let je také předsedou Společenství vlastníků jednotek tří bytových domů v Praze 8, kde bydlí. V této funkci provedl svěřené domy složitostí privatizace i celkové rekonstrukce. Díky spojení všech těchto činností dobře rozumí zdravotním i sociálním potřebám obyvatel. K jeho koníčkům patří jízda na kole, které využívá denně k cestám do práce navzdory neutěšenému stavu cyklotras v hlavním městě.

Miroslav Frost (34)

Narodil se na jižní Moravě, ale již více než deset let žije v Praze. Bydlí v Libni, pracuje na Ládví. V Akademii věd ČR se zabývá výzkumem materiálů. Od mládí se zajímá o veřejné dění. Aktivní účast v něm vnímá jako přirozenou součást přijetí spoluodpovědnosti za vývoj a směřování celé společnosti. Efektivita veřejné správy a koncept smart city jsou témata, která by si podle něj na radnici Prahy 8 zasloužila větší pozornost.

Olga Lisáková (42)

Na Praze 8 žije od roku 2000 a je s touto městskou částí, zejména potom s Kobylisy, úzce spjata. Proto jí záleží na tom, jak naše nejen bezprostřední okolí vypadá, a v rámci svých možností se na jeho zlepšení podílí. Je zaměstnaná na pozici referenta zahraničního odboru a z častých cest do zahraničí čerpá inspiraci k dalšímu zkvalitňování života ve městě. Ráda by například chtěla k denním cestám bezpečně používat jízdní kolo tak, jak je to možné v jiných evropských státech.

Hana Eyemová (36)

Narodila se na Praze 8, kde strávila většinu života. Nyní žije s rodinou v Libni. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiích pracovala v daňovém poradenství, advokacii a na ministerstvu. V současné době ji nejvíce zaměstnává několikaměsíční syn. Ve volných chvílích si ráda zahraje na housle v orchestru Univerzity Karlovy nebo v komorním souboru Sordino, zajde na výstavu nebo zatancuje swing.

Helena Tyburcová (57)

Je rodilá Pražačka, na Praze 8 žije od roku 2000, a to 12 let v Libni a nyní 6 let na sídlišti Ďáblice. Pracuje jako katalogizátorka v Knihovně Akademie věd. Zajímá se dlouhodobě o veřejný a politický život a pokládá za svou povinnost nemlčet, když je pravda v ohrožení a přiložit ruku k dílu tam, kde je to zrovna potřeba. Osmička žije je skvělý tým obětavých lidí, proto považuje pomoc právě jim za důležitou a smysluplnou, a to zejména v oblasti péče o osamělé seniory a seniorky.
Často hlídá dvě ze svých čtyř vnoučat, jako velkého koníčka má fotografování a z fotografií pak dělá různá alba, kroniky, koláže aj., má ráda společenský život, památky i ruch velkoměst, zejména své milované Prahy.

Ludmila Pavlíčková (37)

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, poté pracovala na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Strávila rok a půl v USA, kde se věnovala vědecké činnosti v oboru plicní hypertenze na Georgetown University ve státě Washington D. C. Po návratu se rozhodla pro lékařský obor geriatrii, v němž získala v roce 2014 specializaci. Nyní je na rodičovské dovolené s dvěma dcerami. Zajímá ji sociální a zdravotní problematika seniorů. Od zastupitelstva očekává především systematickou péči o veřejná prostranství a zodpovědný přístup k územnímu plánování Prahy 8.

Jan Ployer (48)

Je ekonomem a daňovým poradcem. Do zastupitelstva Prahy 8 kandiduje proto, aby přispěl ke zlepšení města, ve kterém všichni společně žijeme. Není členem žádné politické strany. Ve volném čase je vedoucím turistického oddílu, cestovatelem i námořním kapitánem.

Eliška Ripková (36)

Přistěhovala se do Bohnic z centra Prahy před 12 lety. Oceňuje zde množství zeleně, současně zde postrádala místa, která by podporovala sousedský a komunitní život. Proto se podílela na rozvoji dvou lesních mateřských školek v sousedství a roku 2012 spoluzaložila sdružení Bohnice žijí. Sdružení provozuje komunitní centrum na Statku Vraných ve Starých Bohnicích a usiluje o obnovu sousedského a společenského života. Vystudovala sociologii, nyní na RD.

Blanka Blahová (54)

Narodila jsem se na severní Moravě. Od svých dvaceti let žiji v Praze a od roku 1988 v Kobylisích.

Pracuji jako správce Gymnázia a Hudební školy hl.m.Prahy.

Radim Seydl (40)

Vystudoval obor ochrany přírody s využitím geografických informačních systémů na fakultě Životního prostředí ČZU v Praze. Do pražského Karlína přišel v roce 2001 a našel zde skvělé místo k životu. Zapojuje se do sousedského dění a spoluvytváření neformální sousedské komunity. V Praze 8 pracuje a také již 4 sezónu pomáhá s organizací iniciativy komunitou podporovaného zemědělství. Zároveň je spoluzakladatelem spolku CooLAND, který se zabývá ochranou zemědělské krajiny. Zabývá se také grafikou a ilustrací.

Vojtěch Podliska (20)

V Praze 8 žiji již od dětství. Aktuálně studuji na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímám se o veřejné dění a byl bych rád, kdyby Praha 8 byla spravována lidmi, kteří považují politiku za opravdovou „službu veřejnosti“ a ne pouze za nástroj k sebeobohacení. K mým zálibám patří četba, politika a historie.

Miroslav Novák (57)

Jsem rodilý Pražák, od narození žiju na Praze 8, většinu života na pomezí Libně a Kobylis, nyní 7. rokem v Bohnicích. Vyučený strojař, od roku 1993 až do dnešních dnů podnikám ve stavebnictví jako živnostník, nikdy jsem nebyl v žádné politické straně ani hnutí, zajímám se o sport a tělovýchovu, jako dobrovolník ve volném čase aktivně vedu sportovní kroužky kopané, v minulosti jsem trénoval mládežnický fotbal.

Štěpán Ripka (35)

je členem Komise pro obecní byty. Narodil se v Bohnicích a dodnes zde žije se ženou a třemi dětmi. Je výzkumným pracovníkem na Ostravské univerzitě a předsedou Platformy pro sociální bydlení, sdružení, které prosazuje vyřešení bytové nouze v ČR. Je jedním z hlavních autorů a vedoucím výzkumu brněnského projektu Rapid Re-Housing, který zabydlel rodiny bez domova do městských bytů s úspěšností udržení bydlení 96 %. Za tento projekt obdržel ocenění Evropské federace organizací pracujících s lidmi bez domova a cenu SozialMarie. Přeje si ukončení bezdomovectví rodin i jednotlivců na Praze 8.

Šárka Maršíková (37)

Vystudovala divadelní produkci na DAMU a Klinickou a toxikologickou analýzu na Přírodověděcké fakultě UK. Pracuje jako ředitelka Cirqueonu – Centra pro nový cirkus, který v roce 2008 spoluzakládala. Dlouhodobě se věnuje podpoře a rozvoji živého umění, volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, produkuje celou řadu kulturních a sociálních projektů. Není členkou žádné politické strany. Žije dlouhodobě v Kobylisích.

Jiří Horel (67)

Narodil se v Praze, po 26 letech života v Košířích žije na Praze 8 na bohnickém sídlišti. Vystudoval pozemní stavitelství na stavební fakultě ČVUT a pracoval převážně ve stavebnictví. Má rád přírodu, historii a knihy.

Jana Matrasová (19)

nedávno odmaturovala, je plná ideálů. Doufá, že medicína, která byla vždycky jejím snem, bude jednou z hlavních náplní jejího života.
Líbí se jí na místě, na kterém žije, a chtěla by pro udržení čistoty a pořádku v Praze 8 udělat maximum. Životní prostředí obecně jí není lhostejné. Po celou dobu studia na střední škole se hojně angažovala v Ekotýmu, studentské organizaci zajímající se o prostředí nejen ve škole, ale i mimo ni. Dokonce po nějaké době snažení dosáhlo Gymnázium, Ústavní 400 titulu Ekoškola.
Byla také platnou členkou školní studentské rady, což je ale její jediná politická minulost.

Martin Felix (51)

Otec tří dcer a dvou synů vystudoval technickou kybernetiku na pražském ČVUT. Byl mimo jiné redaktorem počítačového časopisu, marketingovým ředitelem pobočky americké firmy, specialistou kontroly kvality, PR konzultantem, moderátorem odborných konferencí nebo školitelem. Posledních 11 let se věnuje financím. Se svým týmem poradců se stará o to, aby úspěšně rostl majetek klientů, kteří jim dali důvěru. Ve volném čase vášnivě rád leze v lese po stromech, například v Ďáblickém háji.

Helena Chromá (40)

Pochází z Opavy, od roku 2013 žije na Praze 8. Vystudovala germanistiku a historii na Filozofické fakultě a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. V Praze učí na gymnáziu němčinu. Řadu let byla vedoucí na letních táborech a vedla pěvecký sbor pro děti a mládež. Letos šla pěší pouť do Santiaga de Compostela.

Eva Reitmayerová (43)

Psycholožka, pracuje pro krizovou linku rané péče EDA, vede spolek Užitečný život, který pořádá akce pro lidi s handicapem i bez něj. S manželem a dvěma dcerami bydlí na Ládví.

Jiří Pavlíček (43)

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2003 zde obdržel titul Ph. D. v oboru biochemie. V letech 2005 – 2010 absolvoval postdoktorální pobyt na National Institutes of Health, Bethesda, USA. V současné době pracuje v Biotechnologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá strukturní biologií.

Václav Blahunek (47)

Václav Blahunek pracuje jako šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Je světově uznávaným muzikologem a špičkovým odborníkem v oblasti soudobé vážné hudby psané pro velké dechové orchestry. V Libni žije již 25 let, je ženatý otec čtyř dětí.

Ladislav Svoboda (60)

Je rodilý Pražan a už téměř 30 let žije v Kobylisích. Vystudoval Fakultu architektury a od roku 1989 pracuje převážně v soukromé sféře v oboru projekce a realizace staveb. Je otcem tří dětí a také dědečkem. Zajímá ho řešení urbanistické a architektonické situace v naší městské části. Rád řídí říční plavidla a leze na via ferratách.

Kateřina Derflová (19)

V Praze 8 žije od dětství, zajímá se o ekologii, životní prostředí a lidi kolem sebe. Je milovnice hor, sněhu, bylinek, klasické hudby, tance, jazzu, rychlých aut, trumpety, dobrodružství, cestování a svíčkové.

Zbyněk Müller (46)

Povoláním hudebník, vystudoval konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze, je dirigentem opery Národního divadla a šéfdirigentem Státní filharmonie v Košicích. Působí i jako amatérský varhaník, deset let vedl chrámový sbor. Vyrůstal a žije s rodinou v Čimicích, je otcem tří synů.

Jakub Kašpar (22)

Praze 8 žiji již od narození.  Živím se jako studiový technik a zvukař. Jsem aktivním muzikantem, rád cestuji, poslouchám muziku všeho druhu a tancuji. Rád jsem v centru dění a vždy mě zajímalo co se na Praze 8 děje

Markéta Růžičková (41)

Vyrostla v Libni, žije v Bohnicích – Praha 8 je pro ni skvělým místem pro život. Zajímá se o hudbu, literaturu a politiku. Vedení radnice by podle ní mělo naplňovat dlouhodobější vizi rozvoje městské části, a ne rozhodovat na základě osobního prospěchu nebo na efekt.

Renáta Herianová (42)

Narodila jsem se na Praze 8 a žiji zde dodnes. Jsem majitelkou účetní firmy a v minulosti jsem pracovala jako finanční ředitelka. Zajímám se o financování ve veřejném sektoru. Vždy jsem se zajímala o dění na Praze 8 a přála bych si, aby zájmy občanů převýšily nad zájmy politických stran.

Vojtěch Pruška (18)

Na Praze 8 žije odmala a již dlouhou dobu ho zajímá prostředí ve kterém žije. Ve škole (studuje v posledním ročníku víceletého gymnázia) se spolupodílel na studentských projektech k vylepšení prostředí školy. Již dva roky působí v Zastupitelstvu mladých Prahy 8 – apolitickém sdružení mladých, kterým není lhostejné jejich okolí. Ve svém volném čase se zajímá o přírodu a historii. Rád také fotografuje. Krom toho se závodně věnuje standardním a latinskoamerickým tancům.

Václav Tůma (53)

Narodil se v Praze a na Praze 8 žije od roku 1977. Pracoval jako mechanik, velitel vozu při transportu peněz, strážník městské policie, skladník a správce. V současnosti pracuje jako řidič. Z každé práce si odnesl hodně různorodých zkušeností, které v dalším profesním i soukromém životě využil. Má rád hudbu, sport, divadlo a film, knihy, fotografii, přírodu a dobré jídlo. Zajímá se o veřejný prostor a lidi v něm.