Řešíme kauzy

Gerontocentrum - zrušení lůžkové části

Na konci ledna 2020 se zavřelo lůžkové oddělení pro pacienty s demencí v Gerontologickém centru v Šimůnkově ulici. Byli propuštěni kvalifikovaní zaměstnanci, ukončily se smlouvy s pojišťovnami a skončila tak činnost dlouhodobě a dobře fungujícího zdravotnického zařízení, které zde máme již od roku 1992. Důvodem, který vedl k rozhodnutí uzavření dvanácti zdravotních lůžek, je prý kritická rozpočtová situace Prahy 8, jak uvádí radnice na svých webových stránkách. A paní místostarostka Ludková optimisticky dodává, že se pokračuje dál, neboť vše mohou klienti dostat i v Domě sociálních služeb S. K. Neumanna. Není to pravda, zařízení DSS není určeno pro pacienty s demencí, není tam přítomen lékař a poskytuje jen sociální, ne zdravotní služby.

Ptali jsme se, co se dalo dělat pro to, aby k tomu nedošlo. Kde radnice hledala rezervy, aby tak důležité zařízení nemusela zavírat? Je to s podivem, ale nikde. Koalice rozhodla o snížení rozpočtu lůžkové části Gerontologického centra bez toho, že by jednala s magistrátem o podpoře, že by se pokusila hledat možnost financování jinde. Dle sdělení Mileny Johnové, radní magistrátu pro sociální oblast, nikdo ze zastupitelů Prahy 8 s ní o dotaci pro Gerontologické centrum nejednal, i když má magistrát k dispozici finance, určené i pro zdravotnická zařízení městských částí. I v současné době právě proběhlo další kolo grantového řízení, určené pro projekty městských částí v zdravotnické a sociální oblasti, další proběhne během jara. Stačilo se přihlásit. Uzavřením dvanácti lůžek pro osoby s demencí Praha 8 opravdu ušetřila, ročně to byly dva miliony korun ze svého bezmála miliardového rozpočtu. Ztratila tím ale mnohem víc. Možnost nabídnout svým občanům vysoce kvalifikované zdravotnické služby, které jsou nenahraditelné.

Karlínské kluziště - zničeno radními za Patrioty

Ve volebním období 2014-2018 nakoupila Praha 8 za více než 21 milionů tři kluziště, která byla v provozu v třech až čtyřech zimních měsících a následně někde (například na zahradě ZŠ Ústavní) ležela. Na podzim 2019, tři týdny před zahájením zimní sezony, jsme se dozvěděli, že jedno ze tří kluzišť, to karlínské, letos nebude v provozu, protože radní pro kulturu Michal Švarc nebyl schopen zajistit finance na jeho provoz. Kdyby to přitom oznámil dříve, Karlínská kasárna, kde kluziště mělo být provozováno, by se pokusily sehnat prostředky od sponzorů.

A tak se Praha 8 chtěla na začátku zimy narychlo třetího kluziště zbavit. Nabízela ho dokonce i zdarma. Kluziště si měla pronajmout Praha 2, ta ho však odmítla převzít, a to z důvodů závažných poškození: ulomeného šroubení a dírách v hlavním rozvodném systému, chybějící podkladové desce, chybějící nemrznoucí směsi, chladícímu agregátu bez revize. Po odmítnutí Prahou 2 se najednou ihned zjevil další zájemce o pronájem, ač předtím nám Michal Švarc tvrdil, jak kluziště nikdo nechce ani zadarmo. Tím zájemcem měla být dle slov Michala Švarce MČ Vinoř. Následně se však ukázalo, že nejde o městskou část, jak tvrdil Švarc, ale o soukromou společnost AGRS, a.s., která ho měla provozovat na území MČ Vinoř a Praha 8 jí kluziště pronajala na tři roky za symbolické nájemné 50 000 Kč/rok.

Radní Švarc tvrdil, že to je normální, že kluziště si pronajímá soukromá společnost, ale že reálně bude kluziště sloužit potřebám městské části, která kluziště chtěla. I toto tvrzení se však ukázalo jako lživé, neboť starosta Vinoře písemně vyvrátil tvrzení radního Michala Švarce s tím, že soukromý provozovatel nemá s MČ nic společného a nespolupracují spolu.

Praha 8 tak přišla o několikamilionovou investici, kterou teď za symbolické nájemné využívá soukromá firma. Po této kauze gesci kultury a sportu převzal Švarcův kolega z Patriotů Jiří Vítek. Michal Švarc nicméně zůstal uvolněným radním pobírajícím plný plat, a to pouze za správu gesce památkové péče a turistického ruchu.

Vítkova 19 - nevýhodný prodej bytového domu

Kdo nás dlouhodobě sledujete, víte, že od roku 2017 řešíme nevýhodný prodej podílů na činžovních domech, které vlastnila a v roce 2017 prodala městská část. Nejkřiklavějším takovým případem byl prodej ideální poloviny činžovního domu v ulici Vítkova 19. Polovina domu s dvaceti byty a několika nebytovými prostory měla být prodána údajným zahraničním restituentům druhé poloviny. Prodej byl realizován za 16,25 milionů korun na základě znaleckého posudku společnosti AP Appraisal, která celý dům ocenila na 32,14 milionů korun.

Dům byl ihned po jeho „scelení“ přeprodán společnosti Vítkova 19 s.r.o., smlouva o přeprodeji byla podepsána ještě před samotným převodem nemovitosti z městské části na údajné restituentky. Společnost Vítkova 19 následně prošla několika změnami právní struktury, stojí za ní úvěrová společnost Raiffeisen Leasing, a nyní vystupuje pod názvem Carolina Corner s.r.o. Když se dům nevýhodně prodal, předkladatel materiálu, tehdejší místostarosta a dnešní ředitel správcovské firmy městské části Osmá správa majetku a služeb Radomír Nepil (ANO) řekl: "Možná pro městskou část vzniká nějaká ztráta, ale cílem je i ten majetek scelit. Když se na ty domy podíváte, oba dlouhodobě chátrají, majitelé do nich neinvestovali, my tu šanci do nich investovat neměli." Paradoxem tedy je, že i nyní, dva a půl roku po scelení, je dům v žalostném stavu a majitelé naopak dům záměrně poškozovali, aby z něj vyhnali nájemníky, kteří v domě bydleli, když dům patřil městské části.

Naše zastupitelka Perla Kuchtová strávila mnoho dní tím, že starým nájemnicím z domu pomáhala zajistit náhradní bydlení (nakonec úspěšně), pomáhala je stěhovat, řešit s nimi problémy s novými majiteli domu apod. Dům byl přitom na podzim roku 2019 znovu oceněn pro účely ocenění majetku společnosti Carolina Corner. Z tohoto posudku plyne, že hodnota domu je 115 milionů korun při použití porovnávací metody ocenění a 106 milionů při použití výnosové metody ocenění. Městská část tak při jeho prodeji přišla o několik desítek milionů korun.

Udělali jsme v této kauze vše, co jsme mohli – vystupovali jsme proti prodeji, podali jsme trestní oznámení i žádost o dohledovou prověrku, snažili jsme se kauzu medializovat, pomáhali jsme šikanovaným nájemníkům sehnat náhradní bydlení, stěhovat je. Bohužel však musíme konstatovat, že viníci v tomto případě potrestáni nebudou.

Média o Vítkově 19: Česká televize, Aktuálně, Český rozhlas, Pražský deník, A2larm

Nová Palmovka - nedostavěná budova radnice

Časová osa PalmovkaVe středu 26. února 2019 rada Prahy 8 schválila dopis, který má starosta Ondřej Gros (ODS) poslat magistrátu. Oznamuje v něm záměr prodat pozemky i s rozestavěnou budovou nové radnice na Palmovce. Prodej starosta označuje jako nejvhodnější řešení v nynější situaci, kdy Metrostav v listopadu 2018 jednostranně odstoupil od smlouvy o výstavbě. Starosta to vysvětluje ohledem na „tíživou finanční situaci městské části, komplikovaný technický stav budovy, narůstání dalších výdajů a nezbytnost vyřešení soudních sporů“. Zároveň „bere na vědomí“, že nové vedení hlavního města už nepočítá s umístěním ředitelství záchranné služby na Palmovce.

Kdybychom si pečlivě neprocházeli materiály z rady, o které jsme ovšem museli požádali na základě zákona (jinak nejsou veřejné), dost možná bychom se tuto pro celou Prahu 8 zásadní informaci ani nedozvěděli. Stejně jako občané. K medializaci došlo až poté, co jsme ji zveřejnili na facebookové stránce Osmička žije. Požádali jsme proto o zařazení tohoto bodu na zasedání zastupitelstva, které proběhlo 13. března. Na tomto zasedání se nám podařilo prosadit, aby radní Tomáš Slabihoudek (TOP09) předložil finanční srovnání jednotlivých variant řešení: dostavby, prodeje, přesoutěžení.

Koalice ODS–TOP09–Patrioti–ANO tedy nedokázala vyjednat s Metrostavem nic. Stejně tak nedokázala vyjednat s novým vedením magistrátu žádné smysluplné využití budovy pro město. Ještě než vůbec proběhla vážná jednání, radní vše ukončují a navrhují se majetku zbavit. Velké finanční dobrodružství – kdy nejprve ODS prosadila miliardový projekt před volbami 2010 o jediný hlas, v dalším období spolu s TOP09 pokračovala ve výstavbě, poté ANO projekt stoplo a zahájilo v období 2014–2018 neúspěšné spory s Metrostavem – má tedy skončit tím, že se ODS, TOP09 a ANO společně dohodnou na prodeji pozemků i s budovou. Stavba nás, celu Prahu 8, doposud stála bezmála 800 milionů korun. Městská část na dostavbu získala účelovou dotaci od magistrátu ve výši 600 milionů, která měla být vyplacena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 300 milionů byla vyplacena v létě 2017, druhá ve stejné výši měla být vyplacena po kolaudaci budovy za podmínky, že proběhne do června 2019. Jakmile magistrát toto přislíbil a vyplatil první dotaci, předchozí koalice ve složení ANO–ČSSD––Zelení s podporou KSČM ihned na jediném zasedání rady schválila usnesení, kterým rozpustila dosavadní rezervu 550 milionů na dostavbu radnice. Tyto peníze přesunula na desítky různých projektů, studií atd. Pokud se budova radnice prodá, bude muset městská část peníze vracet, a tak z prodeje pravděpodobně neutrží takřka nic. Bude velmi složité najít kupce, který by si chtěl koupit budovu zatíženou smlouvami s Metrostavem (Metrostav vlastní autorská práva ke stavbě, navíc měl v budově podle původní smlouvy po následující desetiletí provozovat komerční prostory). Ponese za tuto ohromnou finanční ztrátu městské části někdo aspoň politickou odpovědnost?

Doplnění červen 2020: Za rok 2019 se na Nové Palmovce nic nezměnilo, budova dál chátrá. Za současné, mnoho let protahované situace, už si nemůžeme dovolit další jednostranné kroky Rady. Je třeba najít shodu napříč celým zastupitelstvem. Proto jsme spolu s Piráty navrhli vznik zastupitelského výboru, který by se otázce budoucnosti Nové Palmovky věnoval. Po váháních Rady byl tento výbor nakonec na podzim roku 2019 schválen. Ve výboru jsme navrhli prověřit možnosti využití budovy pro veřejné instituce, např. Národní knihovnu. Dále jsme požadovali, aby radniční právníci prověřili právní možnosti v jednádních s Metrostavem, například možnosti žaloby na náhradu způsobených škod vzhledem ke stavu budovy. Zatím peníze kasíruje jen Metrostav – na podzim roku 2019 s ním Praha 8 prohrála další spor u rozhodčího soudu a musela zaplatit 2,3 milionu korun za udržovací práce i s úroky.

Na jaře 2020 pražský magistrát prodloužil radnici Prahy 8 termín vrácení třísetmilionové dotace na dostavbu Centra Palmovka z 30. června do konce roku 2020. Do konce června 2020 musí radnice městu předložit plán, co s rozestavěnou budovou dál.