Vstřícná radnice, která otevřeně komunikuje s občany

Zavedeme častější zasedání zastupitelstva v lepším čase
Problém: Aktuálně se zastupitelstvo schází průměrně jednou za 2-3 měsíce ve středu od 14 hodin, takže je pro pracující občany složité se ho účastnit.
Řešení: Zavedeme častější zasedání zastupitelstva (jednou za 1-2 měsíce) a jeho začátek posuneme např. na 16. hodinu, takže dotazy občanů by přišly na řadu kolem 18. hodiny. Lidé si už nebudou muset brát volno z práce, aby měli čas vznést na jednání zastupitelstva dotaz, upozornit na problém nebo se zapojit do debaty.

Zajistíme obsazenost obecních bytů a nebytových prostor
Problém: Obecní majetek není dobře obhospodařován, některé budovy a prostory jsou dlouhodobě prázdné (např. vila v ulici Na Dlážděnce), a Praha 8 tak přichází o peníze.
Řešení: Obecní prostory by neměly být prázdné: část pronájmů může být komerční, část obecně prospěšná. Ve vile Na Dlážděnce mohou vzniknout například učitelské byty, v některých nevyužívaných prostorách v Karlíně zase nová pobočka knihovny. Z obojího bude mít naše městská část větší užitek než dnes. Budeme zveřejňovat, jak jsou nebytové prostory využívány, a budeme je transparentně pronajímat, aby si každý občan mohl zkontrolovat, jak Praha 8 s obecním majetkem hospodaří.

Stop rozprodávání obecního majetku
Problém: Městská část se na návrh Rady v posledních čtyřech letech zbavila za podezřelých okolností podílů v několika domech v Karlíně a Libni, přestože jsme na nevýhodnost předem upozorňovali v médiích i na zastupitelstvu a přestože jsme hlasovali proti. Rada navíc navrhla koupit bezcenný pozemek u trati za 42 milionů, který přitom prodávající firma nabyla před 13 lety za pouhých 6 milionů. Našim zastupitelům z klubu Osmička žije se díky medializaci podařilo tuto předraženou koupi zastavit.
Řešení: Nenavrhneme žádné nevýhodné prodeje domů či předražené koupě pozemků.
Rozšiřovat obecní majetek má smysl, ale v rozumných lokalitách a za rozumnou cenu. Nevýhodné prodeje a koupě prověříme, a pokud zjistíme porušení povinností dnešních radních při správě obecního majetku, podáme trestní oznámení.

Veřejné zakázky budeme zadávat otevřeně
Problém: Většinu tzv. podlimitních zakázek (zakázky do 2 milionů, příp. do 6 milionů u stavebních prací) dnes zadává městská část uzavřeně jen oslovením vybraných dodavatelů.
Řešení: Zakázky budeme zveřejňovat, aby se do nich mohly přihlásit všechny firmy, nejen ty „předem vybrané“.

Zdvojnásobíme prostředky na participativní rozpočet
Problém: Tzv. participativní rozpočet nazvaný Moje Osmička je velmi dobrý projekt, který si ale zaslouží lepší finanční prostředky a důsledné plnění slibů.
Řešení: Zdvojnásobíme prostředky vyčleněné na participativní rozpočet na 20 milionů korun, uskutečnění vítězných projektů v nejkratším možném termínu bude pro nás prioritou. Oprava infrastruktury – např. nové chodníky – se ale musí provádět i bez soutěžení v Mojí Osmičce, to je základní služba občanům, o kterou nemusí soutěžit. K účasti v Mojí Osmičce chceme povzbuzovat co nejvíc občanů – abychom jim pomohli uskutečňovat nápady na zkrášlení okolí a aby se každý mohl vyjádřit k tomu, jaká vylepšení naše čtvrť potřebuje.

Zavedeme rozklikávací rozpočet včetně faktur
Problém: Jako občané Prahy 8 dnes prakticky nemáme možnost efektivně kontrolovat rozpočet městské části a utracené peníze.
Řešení: Zavedeme rozklikávací rozpočet v bezplatné webové aplikaci Cityvizor, který každému umožní kontrolovat utrácení vašich peněz až po proplacené faktury. Jde o aplikaci Ministerstva financí, v hlavním městě ji jako první začala používat Praha 7. Nejedná se tedy o nic nevyzkoušeného a nebude nás to stát ani korunu navíc, zato všichni získáme lepší přehled o tom, kam tečou naše daně.

Provedeme hloubkový audit smluv
Problém: Ve volebním období 2014-2018 uzavřela radnice řadu pochybných smluv, například na sebepropagaci v soukromé lokální televizi nebo v komerčních tiskovinách. Pochybnosti budí i množství smluv na konzultační činnost.
Řešení: Nevýhodné smlouvy, které Praze 8 nic nepřinášejí, ukončíme. Ušetřené peníze vynaložíme na zlepšení Prahy 8, nikoli mediálního obrazu jejích radních.

Podpoříme sousedské spolky
Problém: Občané a různé spolky se na nás v opozici s důvěrou obracely s posteskem, že Rada s nimi nechce spolupracovat, dokonce je ani vyslechnout.
Řešení: Budeme spolkům pomáhat a podporovat je (např. nabídnutím prostor ke scházení), nikoli jim házet klacky pod nohy – spolky plní důležitou funkci sdružování občanů, ale i kontroly radnice. Co naopak oceňujeme, to jsou mikrogranty pro aktivní občany, které prosadila naše kandidátka a bývalá radní Dana Blahunková. V nich určitě chceme pokračovat. Občanské spolky, bytová družstva, SVJ či školy díky nim mohou získat příspěvek na zvelebení svého okolí, třeba výsadbou zeleně nebo umístěním laviček.

Podpoříme zakládání komunitních zahrad a urbánní potravinové projekty
Problém: Někteří obyvatelé MČ mají zájem o zapojení se do projektů komunitních potravinových zahrad, problémem je malá informovanost o fungujících projektech.
Řešení: Nabídneme spolupráci již funkčním a probíhajícím projektům. Zjednodušíme vyhledávání ploch vhodných k zakládání a provozování komunitních zahrad jako míst pro setkávání, vzdělávání, ale i produkci ovoce, zeleniny i květin. Zvýšíme informovanost a umožníme spolupráci radnice (odboru životního prostředí) se zájemci o tento druh komunitního života. Budeme podporovat trhy s produkci.

Umožníme vám nakupovat společně energie výhodněji
Problém: Mnohé domácnosti na Praze 8 nakupují elektřinu nebo plyn zbytečně draze. Mnozí osamělí senioři – ale nejen oni – se stávají oběťmi různých podomních prodejců, kteří je napálí s nabídkou nevýhodných dodávek energií.
Řešení: Stejně jako jiné obce nebo městské části chceme i občanům Prahy 8 nabídnout možnost zapojit se do společné aukce energií, díky nimž lze vysoutěžit nižší ceny. Nejde o nevyzkoušený experiment: město Říčany s ním přišlo v roce 2013 jako první a srazilo tak ceny elektřiny pro domácnost o 16 % a plynu o 30 %. V hlavním městě s těmito aukcemi přišly Praha 6 (zapojilo se 665 domácností, ušetřily za elektřinu 31 % a za plyn 22 %) nebo Praha 2. Úspěšnost projektu lze sledovat také na www.setrimeobcanum.cz, kde se v desítkách obcí zapojilo celkem přes 80 tisíc lidí. Podobnou službu nabízí i renomovaná spotřebitelská organizace dTest (www.chcivyhodnejsienergie.cz). Budou-li mít občané Prahy 8 zájem, budou tak moci ušetřit i oni.