Veřejný prostor jako naše vizitka

Zřídíme funkci městského architekta
Problém: Městská část dnes nemá městského architekta, který by koncepčně plánoval úpravy veřejných prostranství či poskytoval svou odbornost městské části v územních řízeních, případně koordinoval investiční činnost městské části.
Řešení: Zavedeme institut městského architekta. Naším kandidátem je ing. arch. Ondřej Tuček, vnuk autora sídliště Ďáblice, oceňovaný za své stavby, naposledy např. za citlivou rekonstrukci výstavního pavilonu v Lounech. Chceme také po vzoru Prahy 7 zavést odbornou komisi rozvoje městské části, která bude posuzovat stavební záměry developerů a bude k nim vydávat stanoviska obsahující rozbor a zhodnocení (na Praze 7 ji tvoří architekti, nikoli zástupci politických klubů jako na Praze 8). Vzorem, jak by měla spolupráce architektů fungovat, je nám např. město Litomyšl.

Radnice musí být silný protihráč developerů
Problém: Městská část je mnohdy pasivní v územních řízeních, do kterých nedává žádné námitky, s developery ani nevyjednává, aby po nich požadovala např. investice do veřejného vybavení apod.
Řešení: Městský architekt bude mít ve spolupráci s Radou mandát jednat s developery a požadovat po nich řešení, které nepovede jen k maximalizaci jejich zisku, ale i ku prospěchu městské části. Budeme jednat tvrdě, ale korektně a poctivě.

Zkultivujeme výstupy z metra na Kobylisích, Palmovce, Ládví a Florenci
Problém: Stanice metra na území městské části jsou špinavé a zanedbané, zdržují se kolem nich lidé potřebující pomoc.
Řešení: Stanice metra musí být v prvé řadě pravidelně čištěny (podívejte se např. na špinavou podlahu v podchodu na Ládví či na fontánu na Kobylisích) a upraveny tak, aby nedělaly městské části ostudu. Např. fontána u metra Kobylisy může být nahrazena zastřešeným obchodním prostorem/kavárnou, aby se kolem ní nesdružovali občané bez domova.

Zavedeme veřejně dostupný plán oprav chodníků
Problém: Chodníky se opravují mnohdy nahodile, nikoliv podle skutečného stavu opotřebení. A tak někde je chodník už léta celý rozpraskaný (např. v ulici Rajmonova na Ládví před budovou společnosti Ruka pro život), jinde se v průběhu pěti let opravuje stejný chodník dvakrát.
Řešení: Vyvěsíme na web městské části přehled opotřebení chodníků (všechny chodníky musí být rozřazeny do několika tříd podle stupně opotřebení) s uvedením termínu plánované opravy poškozených chodníků.

Zajistíme kvalifikovaný vlastní stavební dozor při všech opravách
Problém: Kvalita provedení a cena některých nedávno realizovaných stavebních projektů (cyklostezka v ulici Žernosecká, psí louka v Karlíně) u mnoha občanů vyvolává otázku, zda při jejich realizaci byly využity všechny kontrolní mechanismy, které má MČ k dispozici.
Řešení: Na úřad městské části najmeme kvalifikovaného úředníka – stavebního inženýra, který bude zajišťovat kontrolní stavební dozor u všech realizovaných oprav. Tím snížíme riziko, že zakázky nebudou kvalitně vyhotoveny nebo že dodatečné vícepráce je výrazně prodraží. Chceme se chovat jako každá rozumná domácnost, která si kontroluje řemeslníky při přestavbě bytu.

Budeme systematicky evidovat podněty o rozbitém mobiliáři od občanů a opravovat ho
Problém: Lidé píšou na radnici stížnosti, kde je co rozbité, ale radnice jejich podněty často neřeší (několik týdnů byl například rozbitý kolotoč na dětském hřišti v Bohnicích).
Řešení: Žádný email nesmí zapadnout, podnět budeme řešit a toho, kdo podnět podal, budeme následně informovat o nápravě. Budeme využívat i mobilní aplikace jako např. Lepší místo.

Posílíme tzv. četu rychlého úklidu
Problém: Když si dnes stěžujete na nepořádek na ulici, často jste odkázáni na jiné instituce (např. Technickou správu komunikací či Dopravní podnik) s odůvodněním, že nejde o pozemek městské části.
Řešení: Budeme podněty vždy řešit, ne se vymlouvat. Úklid zlepšíme jak systematicky nastavením lepších smluv s firmami či zřízením vlastní úklidové jednotky, tak posílením tzv. čety rychlého úklidu (např. i o osoby dlouhodobě nezaměstnané či osoby odsouzené k veřejně prospěšným pracím). Budeme také sami komunikovat s odpovědnými institucemi jako je TSK, ne vás na ně odkazovat.

Zintenzivníme péči o zeleň
Problém: Zeleň na území městské části je v některých oblastech zanedbaná, vysoutěžené zahradnické firmy předaly zakázku svým subdodavatelům a nikdo není schopen je dotlačit k jejich povinnostem. Podobně je tomu se zelení patřící do kompetencí Technické správy komunikací (TSK) , která však o stromy nepečuje.
Řešení: Každý funkční celek městské části (např. Kobylisy, Bohnice, Libeň, Karlín) musí mít na starosti jedna kvalitní zahradnická firma kontrolovaná referenty Odboru životního prostředí, kteří péči o zeleň rozumí a jsou schopni tak případně hned reklamovat nekvalitní práci. Plnění závazků firem musí být vymáháno. S TSK je nutné domluvit odpovídající péči o zeleň v majetku magistrátu, případně ji převzít pod městskou část.

Vysázíme stromy podél ulic
Problém: Podél ulic nejsou sázena nová stromořadí, a to ani při rekonstrukcích (např. ulice Zenklova).
Řešení: Budeme aktivně vysazovat stromy podél ulic, aby byly ulice zastíněnější a hezčí – např. podél ulic Klapkova, Zenklova, V Holešovičkách. Když se projdete například ulicemi Budapešti, všimnete si většího počtu stromů v ulicích, navíc lépe udržovaných: přitom by stačilo, aby se na ně i Praha – včetně naší městské části – podobně cíleně zaměřila.

Prosadíme zakládání a údržbu květinových záhonů, trvalkami osázených zdí a zídek.
Problém: Praha 8 nemá v ulicích žádné květinové výsadby (na rozdíl např. od Prahy 6 a dalších městských částí v Praze i mimo ni, vzorem je nám v tomto např. město Sušice na Šumavě).
Řešení: Životní prostředí je pro nás prioritou a chceme do něj investovat mnohem víc peněz (prostředky na to získáme ušetřením na veřejných zakázkách, není např. důvod, aby přístavba ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Pernerova stála 325 milionů korun, jak to plánuje současná Rada). Finance investujeme i do zřízení květinových záhonů na vybraných místech (např. kolem stanic metra). Zasadíme se o oživení městského prostoru prostřednictvím stěn a zídek osázených trvalkami, podpoříme tvorbu “zelených stěn” a dalších prvků přispívajících k zlepšení životního prostředí. Za ideální bychom považovali, aby tyto práce koordinoval zahradní architekt.

Opravíme pumpy, v horkých dnech instalujeme mlžítka
Problém: V ulicích jsou nepoužívané pumpy, které by mohly v létě pomoct osvěžení.
Řešení: Obnovíme pumpy, do ulic instalujeme jak trvalá, tak přenosná mlžítka (jednoduše a levně vytvořená z rozprašovačů nasazených na hydranty či jiné zdroje vody). Trvalá mlžítka zabudujeme do chodníků při rekonstrukcích veřejných prostranství (např. u stanice metra Florenc či na Ládví). V době veder bude život ve městě snesitelnější.