Školství a kulturní život jsou naší prioritou

Vypíšeme otevřené konkurzy na ředitelská místa
Problém: Ředitelé nastavují atmosféru na školách pro žáky i personál, určují styl výuky na školách. Na některých základních a mateřských školách už jsou ředitelé či ředitelky unaveni, což reflektují časté stížnosti jak personálu, tak rodičů.
Řešení: Městská část je ze zákona oprávněna vypsat na ředitelská místa na základních a mateřských školách konkurzy, školský zákon jí umožňuje tak učinit po šesti letech funkčního období. Nebudeme se bát tohoto práva využít a budeme se snažit, aby každá škola v naší městské části měla příjemnou atmosféru a kvalitní výuku včetně experimentálních tříd (tam, kde je to možné a kde o ně budou mít rodiče zájem). Školy a rodiče spolu mají vstřícně vycházet, radnice má pomáhat tam, kde komunikace skřípe.

Radní pro školství bude fungovat i jako školský ombudsman
Problém: Někteří rodiče jsou z fungování své základní či mateřské školy nešťastní nebo mají nějaké nápady na zlepšení, ale neví, na koho se obrátit.
Řešení: Náš radní pro školství bude fungovat jako diskrétní školský ombudsman, na kterého se budete moct kdykoliv obrátit s problémem, který škola odmítá řešit. Rodič tak bude mít jistotu, že se jeho stížností radnice zabývá a že jeho dítě nebude za své rodiče jakkoli trestáno.

Zprostředkujeme pro školy exkurze ve firmách a vědeckých institucích
Problém: Praha 8 je sídlem mnoha špičkových firem a vědeckých institucí. Školy ale mnohdy nevyužívají možností exkurzí a dalších forem spolupráce s nimi.
Řešení: Oslovíme firmy, Akademii věd i další organizace a sestavíme spolu s nimi průvodce, který školy seznámí s nabídkou exkurzí, praxí a společné odborné činnosti. Školy pak své žáky budou moci lépe připravit na rozhodnutí, čím se v životě zabývat.

Podpoříme inovativní metody výuky ve školách
Problém: Základní školy v naší městské části jsou poměrně tradičně uniformní, v podstatě žádné moderní alternativní třídy po vzoru např. třídy ve veřejném gymnáziu Na Zatlance v obecních školách nenajdeme.
Řešení: Na Praze 8 funguje velké množství zajímavých a úspěšných nestátních vzdělávacích iniciativ – několik lesních školek, mezinárodní školy, nová střední Scio škola – a rovněž mnohé státní školy či jednotliví učitelé se nebojí zavádět moderní výukové metody. V minulém volebním období jsme prosadili vznik Ceny Eduarda Štorcha pro nejlepší učitele a i nadále budeme činnost inovativních škol a pedagogů podporovat a propagovat. Podpoříme vznik tříd s alternativním vzdělávacím programem (Montessori, bilingvní, přírodovědné apod.) a výuku jazyků s pomocí rodilých mluvčích.

Zřídíme ZUŠ v Karlíně či dolní Libni
Problém: Dolní Libeň a Karlín nemají žádnou základní uměleckou školu a děti tak musí za hudebním vzděláním dojíždět.
Řešení: Najdeme prostory a finance pro zřízení nové základní umělecké školy v dolní Libni či v Karlíně. Rodiče i děti tak získají dostupnou příležitost k výuce hudby.

Zajistíme zřízení pobočky městské knihovny v Karlíně či Libni
Problém: Dolní Libeň a Karlín nemají žádnou pobočku městské knihovny.
Řešení: Ve spolupráci s městskou knihovnou najdeme prostory pro zřízení pobočky v Karlíně či Libni. Pro milovníky čtení tak bude knihovna snáze dostupná.

Revidujeme rozpočet a vzhled přístavby ZŠ Lyčkovo náměstí
Problém: Kapacita ZŠ Lyčkovo náměstí je nedostatečná. Radnice naplánovala přístavbu a přestavbu podkroví v ZŠ Pernerova, tyto přístavby však mají dle rozpočtu stát skandálních 338 milionů. Po architektonické stránce jsou navíc nevhodné, např. kuchyň a jídelna mají být v suterénu.
Řešení: Zkapacitnění ZŠ Lyčkovo náměstí je prioritou, ale nemůže jí být podřízeno vše včetně pravidel efektivnosti, hospodárnosti a památkové péče. Náš městský architekt zreviduje plán přístavby a provede případné změny před dokončením, včetně dohlédnutí na hospodárnost. Škola tak bude mít větší kapacitu, ale za rozumné peníze.

Zřídíme u škol a školek přístřešky pro kola, koloběžky a odrážedla
Problém: Malým dětem se většinou nechce chodit pěšky delší vzdálenosti, obzvlášť ne rychle, když se ráno spěchá do školky či školy. A tak si rodiče pomáhají odrážedly. Pak ale řeší často problém, že odrážedlo není možné u školky nikde nechat, proto nemohou jít ze školky rovnou do práce, ale musí se nejdřív vrátit s odrážedlem domů.
Řešení: Přesvědčíme ředitele a ředitelky škol a školek, aby rodičům umožňovali nechat někde na pozemku školy či školky kola a odrážedla. Pro takové účely jim umožníme vybudovat levné “cyklopřístěnky”. Je to zdánlivá maličkost, ale i díky ní může být život v naší městské části příjemnější.

Uspořádáme každoroční sportovní a kulturní festival základních škol Prahy 8
Problém: Pokud máte doma předškoláka a chcete poznat atmosféru ve škole, kam nastoupí, můžete zajít na den otevřených dveří, ale to je v podstatě vše.
Řešení: Založíme Festival základních škol Prahy 8, na kterém se prostřednictvím sportovních soutěží, hudebních a divadelních představení, prezentace celoroční činnosti apod. jednotlivé školy nejen představí rodičům budoucích žáků, ale i inspirují navzájem.

Iniciujeme vznik muzea moderních dějin
Problém: Praha 8 nemá kromě Muzea hl. města Prahy, které je na samém jejím okraji, žádné veřejné muzeum. Zároveň sdružení Paměť národa nyní hledá místo, kde by mohlo umístit trvalou expozici o moderních dějinách Československa.
Řešení: Jednáme se sdružením Paměť národa, zda by chtělo vytvořit expozici moderních dějin na Praze 8, která k tomu svou historií přímo vybízí (dějiště atentátu na Heydricha, přítomnost Kobyliské střelnice, Ďáblického hřbitova, starých židovských hřbitovů…). Paměť národa projevila zájem, chceme proto spolu jednat s Národním památkovým ústavem, zda by expozice mohla být v budově Invalidovny

Podpoříme umění v ulicích
Problém: Městská část pořádá či spolupořádá několik zajímavých akcí v ulicích (např. Starobohnické posvícení), ale potenciál umění v ulicích (jak živého, tak např. soch) je mnohem vyšší.
Řešení: Uspořádáme několik festivalů v ulicích, které dají příležitost především aktivním občanům Prahy 8 ukázat své schopnosti – např. festival amatérských kapel, kterým zajistíme nazvučení, či festival tance v ulicích. Podpoříme rozšíření sochařského festivalu Sculpture line i na sídliště.

Budeme pečovat o umělecká díla a iniciujeme nová
Problém: V sídlištích Prahy 8 jsou mnohdy zajímavé plastiky, o které ale není pečováno, některé plastiky byly i ukradeny (např. socha žáby u koupaliště na Ládví). Kromě krásného pomníku parašutistům z Heydrichiády městská část vznik žádných dalších sochařských děl v ulicích neiniciovala.
Řešení: Budeme o plastiky pečovat, ukradené plastiky nahradíme novými. Vytipujeme místo, kde by mohla vzniknout zajímavá a nadčasová socha, která se neokouká, a iniciujeme sochařskou soutěž.