Nemocnice Sever – naše vize ve zdravotnictví

Chceme novou nemocnici Sever

Problém: Nemocnice Na Bulovce nedostačuje nejen kapacitně, ale i kvalitativně, postrádá Urgentní příjem (příjezd pro záchranky), nezbytnou součást moderně poskytované zdravotní péče, vzhledem k pavilonovému uspořádání a dopravní situaci na Bulovce jsou úpravy složitě realizovatelné. Pacienti s akutním problémem jsou někdy převáženi záchrankou přes celou Prahu podle kapacitní situace nemocnic.

Řešení: Zahájíme jednání s magistrátem a Ministerstvem zdravotnictví o stavbě nové nemocnice Sever. Jsme si vědomi toho, že jde o velkou vizi, jež přesahuje délku jednoho volebního období a kterou Praha 8 nemůže zvládnout sama. Může však tento plán odstartovat a dlouhodobě ho prosazovat racionální a trpělivou argumentací. Najdeme vhodnou lokalitu, která bude nejlépe vyhovovat kritériím kladeným na moderní nemocnici a bude vstřícná k nemocným pacientům.

Garantem je 8žije.

Podpoříme rozšíření činnosti klubu Mapa v Libni
Problém: Klub Mapa v Libni dělá velmi dobrou práci s mládeží, jeho činnost je ale třeba rozšířit.
Řešení: Rozšíříme činnost klubu Mapa v Libni, zavedeme podobná nízkoprahová zařízení i v dalších částech, podpoříme např. již fungující klub pro mladé, který organizují Salesiáni v bohnickém sídlišti. Pro mládež vybudujeme i další aktivity jako jsou např. lanové dráhy.

Zřídíme dluhovou poradnu a posílíme právní poradnu na radnici
Problém: Milion Čechů se ocitá v dluhové pasti a neví, jak z ní ven. Ve výsledku to postihuje nejen je, ale i obec, protože jí mnohdy dluží na nájemném v obecních bytech a na dalších poplatcích.
Řešení: Zavedeme na radnici dluhovou poradnu, která lidem poradí konkrétní řešení v jejich problémech, aby se vyhnuli tragickým koncům. Rozšíříme také bezplatnou právní poradnu na radnici, o kterou je mezi občany zájem.

Zřídíme poradnu péče o seniory
Problém: Mnozí lidé se ocitnou v nesnázích a nevědí si rady, když jejich staří rodiče začnou vyžadovat trvalou péči. Přitom možností je mnoho, není třeba seniory dávat hned do domů s pečovatelskou službou.
Řešení: Všichni se na naše úředníky budou moci bez obav obrátit s prosbou o konzultaci, jaké existují služby v péči o seniory. Budeme podporovat snahu lidí pečovat o své seniory doma za pomoci tzv. příspěvku na péči, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.